PuL står för Personuppgiftslagen.

 

Enligt svensk lag (Personuppgiftslag (1998:204)) så får inte personuppgifter (exempelvis bild/namn) inte förekomma på internet om inte personen ifråga givit sitt sammtycke till detta. Den innehåller regler som ska skydda människor från att deras personliga integritet kränks genom behandling utav personuppgifter.

 

Genom att bli medlem i Hässelby Scoutkår så samtycks att personuppgifter om medlemen får publiceras på våran hemsida (www.hasselbyscout.se , www.hässelbyscout.se, www.165scout.se, www.hv.ssf.scout.se resp. www.hasselby.scout.se).

I kåren så förekommer detta som vanligast genom följande

  • bildgalleriet, där bilder på kårens medlemmar finns från olika aktiviteter genom året. Personerna på bilderna kan komma att omnämnas vid namn (endast förnamn ex. ”Titta vilken fin fisk Kalle fångat”).
  • Hälsodeklarationer
  • Kontaktuppgifter till kårfunktioner finns på kåren egna hemsida

Är det någon som inte vill ha bilder upplagda i tex. bildgalleriet, hör av dig till info@hasselbyscout.se eller till din AL (ansvarig ledare på avdelningen), så kontaktar den berörda parter.