Scouterna har en lång tradition av att dela ut förtjänstmärken för särskilda insatser inom scoutrörelsen. Här nedan visas de som är aktuella för nomineringar på kårnivå.

Förtjänstmärken och utmärkelser är ett sätt att tacka och ge erkännande till personer som gjort förtjänstfulla insatser för och inom scouting.

Scouternas stora förtjänstmärke

Scouternas stora förtjänstmärke kan tilldelas aktiv ledare för synnerligen förtjänstfulla insatser för Scouterna på kårplan.

Ledfyren

Ledfyren kan tilldelas aktiv scout/ledare under 25 år som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt, genom ett lyssnande och stödjande ledarskap, skapat möjligheter för ungdomar att utvecklas enligt scoutings värderingar.

Scouternas hedersmärke i guld

Scouternas hedersmärke i guld kan tilldelas personer, utanför den svenska scoutrörelsen, som gjort betydande insatser för Scouterna.

Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj

Scouternas hedersmärke i guld och grön emalj kan tilldelas personer, inom den svenska
scoutrörelsen, som gjort särskilt betydelsefulla insatser för Scouterna.

Arbetsmyran

Person som gjort något förtjänstfullt tråkigt jobb för kåren under året.

Stockholms ungdomsledarstipendium

Ledare som gjort insatser som borde uppmärksammas och belönas.