Det erbjuds en hel del olika kurser inom scouterna. De kan grovt delas in i ledarkurser och intressekurser.

Allmänt

För att hålla bra kvalitet inom kåren uppmuntrar vi våra ledare att gå kurser. Därför kan scoutkåren bidra med följande kostnad för följande kurser om man är aktiv kårfunktionär eller ledare i kåren.

  • 100% av kursavgiften för grundläggande scoutkurser såsom ledarutbildning Patrull, ledarutbildning BAS samt ledarutbildning Scout.
  • Upp till 50% av nettoavgiften (nettoavgift=den avgift som deltagaren själv betalar efter eventuella bidrag, från andra än den egna scoutkåren) av kursavgiften för Treklöver Gilwell och andra scoututbildningar som överstiger 3.000 kr exklusive resor för deltagande. Krav ställs på att man genomför kursen. Om kursen ej slutförs blir man återbetalningsskyldig.

Om du är intresserad av att gå en kurs som kåren bidrar med vill vi att du tar kontakt med kårens KUL (kårutbildningsledare) alternativt KO (kårordförande).

Efter kursslut kan  du kontakta kårens medlemsregistrator så kan denne föra in i medlemsregistret att du genomfört den kursen.

Om du önskar bidrag från kåren för kurser av de som inte nämns ovan kan du kontakta styrelsen för att de ska fatta beslut om frågan.