Här kan du hitta bra att ha saker angående chiffer som vanligtvis används inom scouterna.

Om du tycker om att lära dig väldigt mycket om chiffer så kan du hitta väldigt mycket intressant information i de bifogade bilagorna som både ges som en komprimerad fil i Microsoft Publisher-format om du vill ändra i den samt som pdf.

Om du är önskar något speciellt chiffer upplagt på hemsidan så kan du skicka ett meddelande här så läggs det eventuellt upp sen.

chifferbok

chifferbok-som-.pub_