Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade.

Läs mer om våra försäkringar på http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar.