Scouter och deras föräldrar ska veta och känna att Scouternas verksamhet är trygg och säker att delta i och att det inte förekommer övergrepp. Därför arbetar Scouterna med Trygga Möten.

Ledarutbildning

Scouterna vill stärka sina scoutledare att våga agera om något händer. Därför är utbildning i Trygga Möten obligatorisk för alla scoutledare. Utbildning i Trygga Möten är en del i den ordinarie scoutledarutbildningen och kan dessutom arrangeras som särskild ämneskurs lokalt. Kursen finns även som webbkurs och kan genomföras enskilt. Här hittar du webbkursen Trygga Möten för scoutledare.

Följande regler gäller för alla ledare i vår kår

  • Alla ledare måste genomföra kursen minst vart tredje år.

Om du vill läsa mer om de regler angående genomförande av Trygga Möten som berör alla scoutledare i hela Sverige kan du läsa mer i bifogad fil.

Obligatorisk-Trygga-Moten-utbildning

Råd och stöd

Scouterna hjälper alla medlemmar och kårer med råd och stöd i situationer där övergrepp förekommit eller då man misstänker övergrepp.

Råd och stöd »

Verktyg

Trygga Möten bygger på att vi i kåren kontinuerligt arbetar för att förebygga övergrepp och mobbning. Här hittar du verktyg som Ni kan använda er av i er verksamhet.

Verktyg

Om Trygga Möten

Scouternas vision är en scoutverksamhet där övergrepp inte förekommer och en rörelse med modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Utsätts en scout eller ledare ändå för någon form av övergrepp ska det omedelbart vidtas åtgärder.

Genom arbetet Trygga Möten rustar Scouterna ledare till att agera om något händer.

Trygga Möten är en verksamhet i Scouterna som startade 2005 och som syftar till att allt Scouterna gör ska vara tryggt, säkert och fritt från övergrepp. Genom ledarutbildningen Trygga Möten och stöd och rådgivning till kårer och föräldrar om någon utsätts för övergrepp, arbetar Scouterna ständigt för att bli tryggare och säkrare.

Idag utbildas alla scoutledare i Trygga Möten. Alla ledare över 15 år som har återkommande kontakt med barn genomför också utbildningen på nytt vartannat år.

Om övergrepp

Scouterna kategoriserar övergrepp mot unga i följande områden:

  • Fysiska övergrepp/skada
  • Mobbning
  • Känslomässiga övergrepp/psykiska övergrepp
  • Sexuella övergrepp inklusive sexuella trakasserier

Metoder

  • Utbilda på lokal nivå genom studiematerialet Trygga Möten och webbkursen Trygga Möten.
  • Skapa lokala handlingsplaner för att förebygga och hantera övergrepp.
  • Utbilda kursledare och styrelser.
  • Programtips för att arbeta med frågorna tillsammans med Scouterna finns metodmaterialet Övning ger trygghet samt brädspelet Respekt.

Historik

Trygga Möten är resultatet av ett treårigt projekt, Uppdraget mot övergrepp/Trygga Möten, som genomförts av Svenska Scoutrådet, alla scoutförbund, hela SMU och Förbundet Vi Unga 2005-2008 med ekonomiskt stöd från Allmänna Arvsfonden. Från och med 2009 är Trygga Möten en verksamhet inom Scouterna.
Åren 2013 – 2016 drivs projektet Trygga Möten Överallt, som syftar till att involvera barn och unga än mer i att förebygga övergrepp och mobbning – utan att vuxna för den skull backar från sitt ansvar. Projektet kommer bland annat att ta fram filmer och aktiviteter som stärker barn och unga att våga agera och söka stöd när det inte känns bra. Projektet drivs tillsammans med KFUM och med stöd av Arvsfonden. Läs mer här!

Trygga Möten för andra organisationer

Scouterna delar gärna med sig av kunskaper och erfarenheter till andra organisationer både lokalt och centralt. Läs mer omTrygga Mötens webbkurs för ledare i andra organisationer.