Här kan du se en kom ihåg-lista för när AL ska göra olika saker.

Augusti

 • Kontakta nya och gamla scouter om när terminen startar för din avdelning.

September

 • Planera terminsprogram och lägg upp på hemsidan.
 • Lägg upp ledarnas kontaktinformation på hemsidan.
 • De som blivit kallade till terminen men inte dykt upp, kontakta dem.
 • Efter möte nummer tre. Skicka in lista på avdelningens medlemmar och ledare som du vet ska gå i höst till medlemsregistratorn.
 • Meddela medlemsregistratorn om de scouter som har slutat i kåren.

Oktober

 • Skicka in uppgifter på alla nya scouter på avdelningen till medlemsregistratorn.

December

 • Skicka in närvarokort till kårkassören.

Januari

 • Planera terminsprogram och lägg upp på hemsidan.
 • Kontakta nya och gamla scouter om när terminen startar för din avdelning.
 • Meddela medlemsregistratorn om nya scouter och om de som slutat.

Mars

 • Se efter när Scouternas Dag är och eventuellt anmäl din avdelning.

Juni

 • Skicka in närvarokort till kårkassören.

Övrigt

 • Bekanta dig med våra policys
 • Föra närvaro
 • Meddela kontinuerligt medlemsregistratorn om när scout slutat eller börjat under terminen
 • Ansvara för att verksamheten bedrivs på ett tryggt och säkert sätt
 • Rekrytera scouter och ledare vid behov
 • Bevaka grenens budget tillsammans med övriga AL på samma gren