Sifferchiffer är ganska enkelt att konstruera på papper om man har glömt chiffernyckeln hemma. Varje bokstav i alfabetet representeras av ett tal vilket är det nummer som bokstaven har i alfabetet.

Som exempel skrivs ”Scouterna”:

19 3 15 21 20 5 18 14 1