Punktskrift är ingen chiffer men kan vara intressant som ett alternativ till klassiska chiffer eller för att prova på en aspekt av att vara blind.

Läs mer om punktskrift här http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/aktivitet/punktskrift/

Om du vill skriva med punktskrift på din dator kan du ladda ner och installera följande fil.

svensk_punktskrift_font

Nedan kan du testa lite själv. Observera att innan tal så skrivs ett siffertecken som här kan skrivas med tecknet #.