Svenska handalfabetet är inget chiffer men kan vara intressant som ett alternativ till klassiska chiffer eller för att hålla en konversation med en döv person.

Läs mer om handalfabet bl.a här http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/aktivitet/handalfabet/