Vi lånar endast ut Gula Villan till våra medlemmar!

Ingen alkohol får förtäras i våra lokaler.

Frågor skickas till lokalfogden via gulavillan@hasselbysocut.se

Bokningsförfrågan Gula Villan

  • Vi lånar endast ut Gula Villan till våra medlemmar!
  • Någon 18+ som är ansvarig under bokningsperioden.
  • Låna från

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • :
  • Låna till

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • :
  • Vad är syftet med lån av scoutlokalen?
  • Övrigt som ni vill delge lokalfogden