Det är allas ansvar att se till att den utrustning vi har i kåren håller sig i ett bra och funktionellt skick.

 • Beställningsformulär
 • Instruktioner till / Vård av utrustning
 • Inventarielista

Den mesta av kårens utrusning förvaltas av kårens materielansvariga. Viss utrustning är inköpt av en viss avdelning och förvaltas oftast av avdelningen själv, detta rör oftast äventyrar och utmanaravdelningarna. Exempelvis vindskydden som äventyrarna har lånas ut om de inte används.

 

Nedan följer lite saker som inte köps in av materielansvariga i kåren utan det kan eventuellt finnas kvar lite sedan föregående hajk

Utrusning som inte kan beställas är:

 • Fotogen/bränsle till stormkök – Beställ säkerhetsflaskor (endast till bränsle för stormkök), vätskan får ni själva stå för. Det kan finnas vätska i brandskåpet i källaren. All brandfarlig vätska måste förvaras i detta skåp!

Saker som kan finnas:

 • Förbrukningsvaror – Värmeljus, diskmedel mm.

Det finns en inventarielista här där man kan se vilken utrusning kåren har, utgå gärna från den när ni beställer. Man måste vara inloggad som ledare för att nå denna!

 

Under sidan Instruktioner/Vård finns det beskrivningar på hur merparten av utrusningen ska användas, förvaras och underhållas. Följ detta så blir det lättare för alla.

Några grundregler

Utrustning lämnas ut på följande sätt:

 • På samma sätt som del lämnades in
 • Tält lämnas i den ”femte lyan” utanför äventyrarnas förråd på övervåningen allt annat i yttre källaren.
 • Med hjälp av avdelningen om det är mycket utrustning som beställs.

Utrustningen återlämnas på följande sätt:

 • Torr (avdelningen ansvarar för att utrusningen torkar och packas ihop)
 • På de sätt som rekommenderas på sidan Instruktioner/Vård
 • Med felrapport på de eventuella brister som finns
 • Hajkutrustning (tält) förväntas vara tillbaka senast fredagen veckan efter hajken så tält mm. ska få hinna torka.

Kontakta materielansvarig: materiel@hasselbyscout.se