Semafor är egentligen inte ett chiffer men då det inte går att lätt läsa som vanlig text brukas det som chiffer inom scouterna i bland.

Svenska-Semaforalfabetet