En kort guide till vårt medlemsregister

Allmänt

Här kan du som ledare hitta kortfattad information om hur du använder de funktioner i vårt medlemsregister som brukar användas mest.

Hela manualen för medlemsregistret kan hittas här.

Medlemsregistret kan hittas här.

Kända frågor

Alla funktioner i scoutnet är anpassade för vilken kårfunktionärer man är och alla funktioner är därmed antagligen inte synliga för dig i scoutnet. Till exempel kan den ansvarige ledaren på en avdelning ändra medlemsuppgifter på dennes scouter medans de övriga ledarna endast kan se en del uppgifter.

Om du upplever att du saknar någon funktionärsroll tillhörande din medlemsprofil eller att du har problem med något kan du kontakta Emil Öhman på medlem@hasselbyscout.se.

Logga in

 1. Tryck här.
 2. Tryck på ”Har du glömt lösenordet?”
 3. Fyll i din e-postadress eller ditt medlemsnummer. Ditt medlemsnummer står på dina tidigare fakturor. Om du inte har någon e-postadress som är registrerad som din egen kan du be den ”ansvarige ledaren (AL) på din avdelning att sätta ett nytt lösenord.
 4. Läs nu din e-post och följ uppmaningarna eller logga in med ditt nya lösenord beroende vad du gjorde i steg 3.
 5. Tryck nu på ”profil”.
 6. Tryck på den gulaktiga knappen med texten ”Alternativ” uppe till höger och sedan på ”Ändra lösenord” och följ anvisningarna.

Ändra dina medlemsuppgifter

 1. Tryck nu på ”profil”.
 2. Tryck på den gulaktiga knappen med texten ”Alternativ” uppe till höger och sedan på ”Ändra medlemsuppgifter” för att komma in i editeringsvyn.

Avdelninglista

 1. Tryck på ”Hässelby Scoutkår” under texten ”Godkända medlemsskap”.
 2. Tryck på ditt avdelningsnamn.
 3. Du kan nu hitta bland annat alla avdelningsledare och scouter på avdelningen genom de menyknappar som dök upp.
 4. Om du vill exportera en Excel-fil trycker du på ”Alla avdelningsmedlemmar” och sedan på export_excel.

Ändra andras medlemsuppgifter

 1. Hitta den medlem du vill ändra uppgifter på antingen genom steg 1-3 i föregående exempel eller används sökfunktionen uppe i högra hörnet.
 2. Tryck på den gulaktiga knappen med texten ”Alternativ” uppe till höger och sedan på ”Ändra medlemsuppgifter”

Lägga till ny scout

Använd formuläret på sidan http://www.hasselbyscout.se/for-ledare/registrering-av-ny-scout

Ta bort scout

Du måste då kontakta kårens medlemsregistrerare Emil Öhman så fixar han det åt dig.