Enligt svensk lag, Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (6 kap. 18§), så måste hemsidor som sparar ner/läser information på en användares dator informera om detta, och informera om hur man kan göra för att undvika detta.

Cookies (kakor) är i detta fall information (data) som sparas/läses från en användares dator genom denna hemsida.

 

Denna hemsida bygger på ett par olika system som var och en använder sina egna cookies. Cookies används framförallt till användarinloggning (så du exempelvis stannar inloggad om man markerat detta) och flertalet cookies försinner när du stänger ner webbläsaren. Om du inaktiverar cookies så kommer flertalet (viktiga) funktioner sluta fungera.

 

För att inatkivera cookies så finns det olika sätt beroende på webbläsare, men generellt:

Inställningar -> Sekretess -> Cookies