Denna webbplats är byggd på WordPress och vidareutvecklad av Scouterna.

För mer information om alla funktioner se http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/scoutwebb/webbplats-i-wordpress/

 

Om du har några frågor eller synpunkter om webbplatsen kontakta då webbplatsansvarig. Kontaktuppgifter finns här.