Detta är en Scoutordlista där ord som har den minsta koppling eller den största till scouterna skrivs ner.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

AL

Se Ansvarig Ledare.

Alla scouters dag

Se Thinking Day.

Ansvarig Ledare

Är den scoutledaren på en avdelning som är huvudansvarig för avdelningen.

Arrangemang

Är till exempel läger, hajk, tävling eller större sammankomster.

Arrangemangshalsduk

En halsduk som används av alla personer under ett arrangemang, vanligtvis vid läger.

Asarna

Asarna är en upptäckaravdelning.

Assistent

Alla som leder en avdelning och är under 18 år benämns assistent.

Personer över 18 år benämns ledare.

Avdelning

Ett antal patruller bildar tillsammans en scoutavdelning.

Avdelningar är indelade i åldersgrupper, se grenar.

Leds av ett antal ledare och assistenter.

B

Baden-Powell

Robert Baden-Powell grundade scouterna år 1907.

Han bland annat skrivit den kända scoutboken ”Scouting for Boys”.

Han var gift med Olave.

Bevismärke

Bevismärken ger scouten tillträde till något efter att hon eller han har visat att de kan utföra det på ett säkert sätt.

Det finns simbevis, knivbevis samt yx och sågbevis.

Bidragsombud

Skickar in bidragsansökningar åt kåren och har koll på vilka bidrag som kan sökas.

Biscaya

Biscaya är en fin segelbåt som ägs av Scouterna.

Blåvinge

Blåvinge är en äldre benämning för flickscouter omkring åldersgruppen 7-10 år.

BOMB

Se bidragsombud.

B-P

Se Baden Powell.

Bäverscoutlagen

En lag för letare.

Dela – dela med dig.

Bävrarna

Bävrarna är en letaravdelning.

C

D

Deltagandemärke

Deltagandemärken är ett minne av vad scouten upplevt i patrullen under viss tid, till exempel en termin eller ett projekt.

Det finns olika deltagandemärken för olika grenar.

Distrikt

Många kårer är med i ett distrikt.

De samordnar kårer inom ett specifikt geografiskt område och arrangerar till exempel arrangemang och tävlingar för kårer.

Hässelby Scoutkår är med i Stockholms Scoutdistrikt.

Distriksläger

Ett läger för alla scouter inom ett scoutdistrikt.

Distriktsmärke

Ett märke för alla scouter i ett visst scoutdistrikt.

DST

Se distriktsstämma.

E

Ekorren

Hässelby Scoutkårs föräldraförening.

F

Fiskarna

Fiskarna är en nedlagd spåraravdelning som användes när de fanns väldigt många spårarscouter under ett par år.

Funktionär

Funktionärer är en person.

Funktionärer hjälper till med kårens arbete.

Fåglarna

Fåglarna är en spåraravdelning.

Förbund

Ersattes av samarbetsorganisationer efter ingående i den nuvarande scoutorganisationen.

Förbundsmärke

Ett märke för att visa tillhörighet till ett scoutförbund.

Hässelby Scoutkår tillhörde förr Svenska Scoutförbundet och hade då ett SSF-märke på scoutskjortan.

Förtjänstmärke

Förtjänstmärken tilldelas för särskilda insatser inom scoutrörelsen.

De vanligaste märkens tilldelas efter 5, 10, 15 respektive 25 års förtjänstfull tjänst inom scoutrörelsen, men det finns andra märken också.

G

Getholmen

I sjön Översjön ligger ön Getholmen.

Getholmen är ett fågelskyddsområde och landstigning får ej ske mellan 15 april och 30 juni.

Gilwell

Se Gilwellstugan.

Se Treklöver Gilwell.

Gilwellstugan

Gilwellstugan ligger vid sjön Båvens strand nära Sparreholm i Sörmland.

Gilwellstugan ägs av Scouterna.

Gnagarna

Gnagarna är en det gamla namnet för Vilddjuren.

Gren

Grenar är det samlingsbegrepp som används för de olika åldersindelningar som finns inom scouterna. De som finns är:

Gula Villan

Scoutlokalen där den vanliga verksamheten bedrivs.

H

Hajk

Aktivitet eller vandring med 1-2 övernattningar.

Vid fler övernattningar, läger.

Hajkbomb

Hajkbomb är en maträtt som tillagas över glöd.

Den består vanligtvis av något kött, potatis, smör och annat gott och blandat som är inlindat i aluminiumfolie.

Hajkbricka

En skärbräda vanligtvis tillverkad i en tunn träskiva.

Kan användas som skärbräda, bricka, bakbord, reservpaddel eller snöskyffel eller helt enkelt att sitta på.

Hajkmärke

Ett tygmärke som ges som minne efter en hajk.

Fästes på höger ärm på scoutskjortan.

Halsduk

Hoprullad trekantig tygbit längs den längsta sidan med en liten flärp på mitten.

Vanligtvis kårhalsduk, arrangemangshalsduk och landshalsduk.

Hotan Totan

Hotan Totan är en maträtt som tillagas i stekpanna.

Den består av matfett, havregryn, kakao och strösocker.

I

Insekterna

Insekterna är en det gamla namnet för Fåglarna.

Intressemärke

För intressemärkena är scouternas egna intresseområden huvudfokus.

Ispik

En käpp med en kärnspets i ena änden som används vid färd på is för att pröva isens bärkraft.

J

JOTA

JOTA är ett arrangemang.

JOTA står för Jamboree On The Air och man pratar med andra scouter världen över med hjälp av kortvågsradio.

JOTI

JOTI är ett arrangemang.

JOTI står för Jamboree On The Internet och man pratar med  andra scouter
världen över med hjälp av internet.

Junior

Junior är en äldre benämning för upptäckare.

K

Kastlina

Se livlina.

Kniv

Kniven är ett föremål.

Endast personer med knivbevis för använda kniv.

Knivbevis

Knivbevis är ett bevismärke.

Knivbevis kan tas tidigast som förstaårsupptäckare.

Knop

Knop betyder knut.

KO

Se kårordförande.

Kotte

Kottescouter är cirka 4-7 år.

Hässelby Scoutkår har ingen verksamhet för kottescouter.

Kår

Lokal förening där scouten är medlem.

Kåravslutning

En gemensam terminsavslutning för alla i kåren.

Kårfunktionär

Se Funktionär.

Kårhajk

En hajk där alla i kåren är med.

Kårhalsduk

En halsduk som används av alla personer i en kår.

Kårläger

Ett läger för alla i hela scoutkåren.

Kårmärke

Ett tygmärke för att visa tillhörighet till en kår.

Fästes på vänster ärm på scoutskjortan.

Kårordförande

Personen som har huvudansvaret för den lokala scoutkåren benämns kårordförande.

Kårutvecklingsträff

Se LURK-möte.

Kåsa

En kåsa är ett dryckes- och matkärl med handtag

L

Landshalsduk

Landshalsduk är en landsbestämd halsduk som används vid representation av scouterna i sitt land.

Scouternas halsduk är en landshalsduk.

Learning by Doing

Att lära genom att göra. En viktig del av scoutmetoden.

Ledare

Alla som leder en avdelning och är minst 18 år benämns ledare.

Personer under 18 år benämns assistent.

Ledarmärke

Ett tygmärke för att visa att man är ledare.

Finns inget officiellt märke.

Förr var det ett ljusblått SSF-märke som fästes över vänstra bröstfickan på scoutskjortan.

Ett märke med texten ”Ledare” används bland vissa som ett inofficiellt märke. Fästes över vänstra bröstfickan på scoutskjortan.

Letare

Letarscouter är cirka 7 år.

Man går ett år på en letaravdelning.

Hässelby Scoutkår har en letaravdelning som heter Bävrarna.

Benämns bäverscout nationellt.

Livlina

En lina med en klump i ena änden och som vid en nödsituation kastas till den nödställde som en förlängd arm.

Kallas även kastlina.

Lurk

Förkortning för Ledare, Utmanare, Rover, Kårfunktionärer

Benämndes tidigare SOL.

LURK-möte

Möte för samtliga utmanare, rover, ledare och övriga kårfunktionärer där den löpande verksamheten diskuteras.

Lykta

Ett flyttbart belysningsredskap.

Det drivs vanligtvis av t-gul.

Läger

Aktivitet eller vandring med fler än tre övernattningar.

Vid färre övernattningar, hajk.

Lägerhalsduk

En halsduk som används av alla personer under ett läger.

Lägerkommitté

Består av ett antal personer som håller i trådarna under ett läger och ser till att alla pusselbitar faller på plats.

Lägermärke

Ett tygmärke som ges som minne efter ett läger.

Fästes på höger ärm på scoutskjortan.

LÄKO

Se lägerkommitté.

M

Matsaker

Med matsaker menas:

 • Stor kåsa (djup, äta ur)
 • Liten kåsa (dricka ur)
 • Bestick (kniv, gaffel, sked)
 • Diskhandduk (bra att ha)

Medlemsregistrator

Har hand om kårens medlemsregister.

Se Scoutnet.

Melker

Melker är ett tidigare medlemsregister som använts inom Svenska Scoutförbundet.

Minior

Minior är en äldre benämning för spårare.

Användas som samlingsnamn för letare och spårare.

Miniorscoutlagen

En lag för spårare.

En miniorscout är ärlig, hjälpsam och gör alltid sitt bästa.

Mulle

Mulle är en nerlagd utmanaravdelning.

N

Nyckelpiga

Är kårens nyckelansvarige.

O

Olave

Gift med Robert Baden-Powell.

P

Paracord

En nylonrep bestående av en kärna av trådar som omsluts av ett vävt yttre skal.

Patrull

En grupp med vanligtvis 3-8 personer på en avdelning som gör saker ihop.

Leds ofta av en patrulledare.

Är också en äldre benämning för äventyrarscouter.

Patrulledare

En scout som leder sin patrull.

Vanligtvis någon av de äldre scouterna i en patrull.

PL

Se patrulledare.

Press

Betyder presenning.

Q

R

Redo

En nerlagd tidning för alla scouter i Sverige.

Regionsutbildningssektionen

Regionsutbildningssektionen jobbar med utbildningsfrågor i Stockholmsregionen.

Sektionen består av representanter från regionens fyra distrikt Stockholm-, Roslagen-, Södertörn- och Birka Scoutdistrikt.

Robert Baden-Powell

Se Baden-Powell.

Rover

Roverscouter är cirka 19-25 år.

RUS

Se regionsutbildningssektionen.

Råbandsknop

En slags dubbelknut bestående av två halvslag mot varandra, det ena medsols, det andra motsols.

Är den vanligaste knopen inom scouterna.

Används för sammanknopning av två lika grova repändar.

Rådet

Se Svenska Scoutrådet.

Rådshalsduk

Äldre benämning av Scouternas halsduk som användes av Svenska Scoutrådet.

S

Samarbetsorganisation

En del kårer är med i en extra scoutorganisation som då kallas samarbetsorganisation.

De jobbar oftast med en profilfråga som helnykter scouting eller scouting på religiös grund.

Sankt Göran

Sankt Göran är scouternas skyddshelgon då riddarens egenskaper även kan eftersträvas av scouter.

Den 23:e april firas Sankt Göran av alla (pojk)scouter över hela världen.

Scout

Scout är alla som är medlemmar i Scouterna genom till exempel en scoutkår.

Det kända ordstävet (ordspråket) ”en gång scout alltid scout” menar dock alla färdigheter man tar med sig från scouterna och inte medlemskapet i Scouterna.

Scout är dessutom namnet på en tidning för alla scouter i Sverige.

Scoutdistrikt

Se distrikt.

Scoutdräkt

Plagg som används inom scouterna.

Består av T-shirt, piké och skjorta

Scouten

En nerlagd tidning för alla scouter upp till 13 år i Sverige.

Scouterna

Scouterna är namnet på riksorganisationen för alla scouter i Sverige och dessutom samlingsbegreppet för alla scouter i Sverige.

När Scouterna skrivs med ”S” som versal menas riksorganisationen.

När scouterna skrivs med ”s” som gemen menas alla scouter generellt.

Scouternas halsduk

En halsduk som används när man representerar scouterna i Sverige som till exempel vid internationella arrangemang.

Scouternas halsduk är en landshalsduk.

Scouternas ö

Se Vässarö.

Scoutförbund

Se förbund.

Scoutgren

Se gren.

Scouthalsduk

Se halsduk.

Scouthälsning

Scouthälsning görs genom att höger hands lillfinger böjs ned och tummen läggs över dess nagel. De övriga fingrarna hålls sträckta och ihop. Handen hålls mot pannan så att en naturlig vinkel bildas. De tre uppåtriktade fingrarna symboliserar tro, hjälpsamhet och att följa scoutlagen. Ringen, bildad av tummen och lillfingret, symboliserar kamratkretsen runt jorden. Det kan också betyda att den starke beskyddar den svage.
Scouthälsning används:

 • när flaggan, vår egen eller något annat lands, hissas eller halas.
 • när man på uppmaningen ”Var redo” svarar ”Alltid redo”.

 

Scoutkår

Se kår.

Scoutlagen

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till.

 1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
 2. En scout är ärlig och pålitlig.
 3. En scout är vänlig och hjälpsam.
 4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
 5. En scout möter svårigheter med gott humör.
 6. En scout lär känna och vårdar naturen.
 7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Scoutledare

Se ledare.

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

Scoutmagasinet

En nerlagd tidning för alla scouter över 13 år i Sverige.

Scoutmetoden

Är en metod för personlig och social utveckling genom att vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen.

Den består av;

Scoutnet

Scoutnet är Scouternas medlemsregister och används av många scoutkårer i Sverige.

Det är utvecklat gemensamt med Norges speiderforbund.

Scoutnytt

En webbtidning för alla scouter och ledare över 13 år i Sverige.

Scoutpatrull

Se patrull.

Scoutrådet

Se Svenska Scoutrådet.

Scoutsången

En sång för alla scouter i Sverige som sjungs högtidligt.

Scoutskjorta

Se skjorta.

Scouttecken

Scouttecken, som utförs som scouthälsing fast med höger hand i axelhöjd och de tre fingrarna rakt upp, görs enligt internationell praxis vid scoutlöftets avläggande.

 

Scoutuniform

Se scoutdräkt.

Senior

Senior är en äldre benämning för utmanare.

Används som samlingsnamn för utmanare och rover.

Seniorerna är en utmanaravdelning.

Simbevis

Simbevis är ett bevismärke.

För att simmärket ska man kunna visa sina patrullkompisar och ledare:

 • Att man kan simma 200 meter.
 • Att man kan dyka eller hoppa i vattnet från en brygga eller bassängkant.
 • Att man känner till och följer de viktigaste badreglerna.

Skjorta

Scoutskjortan är ett klädesplagg och är en del av scoutdräkten.

Vanligtvis bärs halsduk och sölja tillsammans med scoutskjortan.

Den är likadan för alla scouter i Sverige.

Skogsbrynet

Skogsbrynet är en upptäckaravdelning.

Slana

Slana är en benämning på en lång, smal trädstam.

Vanligtvis surras slanor ihop med rep där de används som konstruktionsmateriel.

Smygarna

Smygarna är en det gamla namnet för Väsrarna.

SOL-möte

Äldre benämning för LURK-möte.

Splitsa

Splitsa betyder hopfogning av tågändar genom flätning.

Splitsar används när man ska skarva eller länga 3- och 4-slaget tågtvirke.

Används ofta vid skapande av varaktiga öglor för båtförtöjningar.

Spårare

Spårarscouter är cirka 8-10 år.

Man går två år på en spåraravdelning.

Hässelby Scoutkår har 2-3 spåraravdelningar som heter Fåglarna, Vilddjuren och Väsrarna.

Spårare hette förut minior.

Spårarscoutlagen

Se miniorscoutlagen.

Skrabbeluck

Skrabbeluck är en maträtt som tillagas i stekpanna.

Den består av ägg, strösocker, vetemjöl, bakpulver och mjölk.

SSF

Förkortning för Svenska Scoutförbundet.

SSF-märke

Märke som visar att man är med i Svenska scoutförbundet.

Mörkt märke betyder scout.

Ljust märke är ett ledarmärke.

SSR

Se Svenska Scoutrådet.

Stigfinnarna

Stigfinnarna är en äventyraravdelning.

Stockholms Scoutdistrikt

Hässelby Scoutkår är med i Stockholms Scoutdistrikt.

Distriktet äger ön Vässarö.

Stormkök

Ett friluftskök som använd för matlagning på hajker och
utfärder.

Det eldas med t-röd eller gas.

Surra

Bygga med hjälp av snören/rep och slanor.

Svenska Scoutförbundet

Det största förbundet.

Förbundet utan någon speciell inriktning.

Är nedlagt efter ingående i den nuvarande scoutorganisationen med samarbetsorganisationer i stället.

Svenska Scoutrådet

Paraplyorganisation till de fem scoutförbunden.

Är nedlagt efter skapande av den nuvarande scoutorganisationen med samarbetsorganisationer i stället.

Är ersatt av Scouterna.

Såg

Sågen är ett föremål.

Endast personer med sågbevis för använda såg.

Sågbevis

Sågbevis och yxbevis är ett gemensamt bevismärke.

Sågbevis kan tas tidigast som andraårsupptäckare.

Sölja

En sak som håller fast halsduken så den inte tappas.

Består vanligtvis av läder.

Alla avdelningar har olika

T

Tamoj

Löstagbart handtag för kastruller och stekpannor till stormkök.

T-doja

Se t-röd.

TG

Se Treklöver Gilwell

T-gul

Betyder lysfotogen.

Används vanligtvis som bränsle till en lykta.

Thinking Day

Den 22:e februari firas Thinking Day vanligtvis genom att tänka på scouter i andra länder.

Denna dag fyllde såväl B-P som hans hustru Olave år.

Tillhörighetsmärke

Tillhörighetsmärken visar till exempel vilken patrull, gren, scoutkår och om man är med i en samarbetsorganisation.

Trangia

Trangia är ett varumärke.

Stormkök brukar ibland benämnas trangia.

Treklöver Gilwell

Är en scoutledarutbildning på högre nivå.

Utbildningen finns internationellt.

T-röd

Betyder rödsprit.

Används vanligtvis som bränsle till ett stormkök.

T-sprit

Se t-röd.

U

Upptäckare

Upptäckarscouter är cirka 10-12 år.

Man går två år på en upptäckaravdelning.

Hässelby Scoutkår har 2 upptäckaravdelningar som heter Asarna och Skogsbrynet.

Upptäckare hette förut junior.

Utmanare

Utmanarscouter är cirka 15-18 år.

Man går fyra år på en utmanaravdelning.

Hässelby Scoutkår har en utmanaravdelning som heter Seniorerna.

Utmanare hette förut senior.

V

Valspråk och lösen

Var redo! Alltid redo!

Avges tillsammans med scouthälsning.

Vargunge

Vargunge är en äldre benämning för pojkscouter omkring åldersgruppen 7-10 år.

Vilda Västern

Vilda Västern är en roveravdelning.

Vilddjuren

Vilddjuren är en spåraravdelning.

Väsrarna

Väsrarna är en spåraravdelning.

Vässarö

Vässarö ägs av Stockholms Scoutdistrikt och ligger i Roslagens skärgård.

Kallas även för scouternas ö.

W

WAGGGS

WAGGGS står för World Association for Girl Guides and Girl Scouts.

Alla svenska kvinnliga scouter är medlemmar i WAGGGS.

Woodcraft

Woodcraft betyder naturkännedom.

World Thinking Day

Se Thinking Day.

WOSM

WOSM står för World Organization of the Scout Movement.

Alla svenska manliga scouter är medlemmar i WOSM.

X

Y

Yxa

Yxan är ett föremål.

Endast personer med yxbevis för använda yxa.

Yxbevis

Yxbevis och sågbevis är ett gemensamt bevismärke.

Yxbevis kan tas tidigast som andraårsupptäckare.

Z

Zka-Ut

Zka-Ut är Hässelby Scoutkårs egna medlemstidning.

Den ges ut fyra gånger per år.

Å

Ä

Äventyrare

Äventyrarscouter är cirka 12-15 år.

Man går tre år på en äventyraravdelning.

Hässelby Scoutkår har en äventyraravdelning som heter Stigfinnarna.

Äventyrare hette förut patrull.

Ö

Översjön

Hässelby Scoutkår har en hajkstuga vid Översjön, Granskog, Järfälla.

Mitt i sjön finns ön Getholmen.