Med ordet ”medlem” nedan menas den medlem i Hässelby Scoutkår som skickat in bokningsförfrågan.

Bokningsregler

  • Endast medlem får låna Gula Villan
  • Medlem måste vara deltagande vid/i Gula Villan under bokningstiden
  • Minst en person över 18 år ska vara närvarande under bokningstiden och vara ansvarig. Denne benämns hyresgäst.
  • Bokningsreglerna kan ändras utan förvarning och de som gäller är de som är publicerade vid bokningstillfället eller två veckor innan den bokade tiden om bokningsbekräftelse sker mer än två veckor innan den bokade tiden.
  • Inga bilar får parkeras på gårdsplanen utom för i och ur-lastning eller enligt överenskommelse med kåren.
  • Eventuella skador som orsakat av hyresgäst skall omgående anmälas till kårens lokalfogde. Hyresgästen står ekonomiskt ansvarig för skadorna
  • Gula Villan ska efter bokningstiden vara städad enligt överenskommelse med kåren.
  • Ingen alkohol i eller kring våra lokaler.
  • Vid behov får hyresgästen låna nycklar till Gula Villans allmänna utrymmen. Hyresgäst är ansvarig att i god tid innan komma överens med kåren när och var nycklar skall hämtas. Hyresgästen skall omgående efter bokningsperioden återlämna kårens nycklar enligt till samma person.
  • För ej redan nämnda regler förbinder sig också ansvarig att följa god sed & scoutlagen i samband med bokning och bokningsperioden och att lokalen ska lämnas i bättre skick än innan.

 

Bokningsreglerna är ej ännu helt kompletta på denna sida. Kontakta lokalfogden vid frågor.