Ang coronaviruset covid-19

11 mars, 2020 av Emil Öhman

Senast uppdaterad: 2020-11-02

Hässelby Scoutkår bevakar löpande vad som sker med spridningen av covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket för närvarande innebär att alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att stanna hemma åtminstone 48 timmar efter tillfrisknande. Detta innefattar även scoutmöten. Om någon scout uppvisar symptom under ett möte kontaktar vi vårdnadshavare på en gång.
Dessa råd inkluderar bland annat att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Läs mer här.

Vår lokala kårverksamhet fortsätter som vanligt, men alla möten hålls utomhus eller digitalt för att minska smittspridning. Samtliga grengemensamma och kårgemensamma aktiviteter ställs in tills vidare

29 oktober fattades ett beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län som för närvarande gäller till åtminstone 19 november. Utifrån Scouternas centrala information bedömer vi att scouter födda 2005 eller senare kan fortsätta ha verksamhet utomhus, med ytterligare skärpta regler för ledare. Vissa avdelningar kan komma att ställa in eller förändra sin verksamhet utifrån ledarsituationen, detta meddelas i sådana fall av ansvarig avdelningsledare.

Fortsatt verksamhet

Vi anpassar vår verksamhet för att minska spittspridning och ber alla att ha förståelse för att aktiviteter kan ställas in med kort varsel om inte tillräckligt många ledare är friska för ett säkert genomförande. Vi tänker igenom all vår planerade verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och det finns tydliga riktlinjer för att förhindra smitta under scoutaktiviteter. Hör gärna av dig till ansvarig ledare på avdelningen om du inte vill delta på scoutmöten på grund av smittorisken.

Sammanfattad information från myndigheterna finns här.

Vid insjuknande

Du som scout som varit på en scoutaktivitet inom en vecka från insjuknande i covid-liknande symptom rekommenderas beställa hem ett test här:
Provtagning för dig som är sjuk

Om resultatet är positivt ska du meddela ansvarig ledare på din avdelning och därefter stanna hemma fram tills du tillfrisknat.
Om resultatet är negativt kan du när du är frisk återkomma till avdelningsmötet. Vi vill fortfarande inte att du närvarar medans du har symptom för att minimera allmän sjukdomsspridning.

Informationen här uppdateras löpande.

För frågor, hör av dig till din avdelningsledare eller kårordförande Emil via ko@hasselbyscout.se.

 

Coronainspirerad scoutlag framtagen av Skaraborgs Scoutdistrikt.